Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

AS „Latvenergo” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Nr. 22-2017/RTUAF-311

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Fakultāte

Mācību iestāde

Studiju līmenis

Kurss

Vēlamā prakses vieta

Vēlamā prakses vieta (norādiet vienu)

Vēlamā prakses norises vieta

Motivācija

Lūdzu, apraksti, kāpēc vēlies iegūt prakses vietu AS "Latvenergo", ko tas dos Tavai attīstībai un kāpēc esi ieinteresēts tieši par izvēlēto prakses vietu

Pielikumi

Prakses līgums

Lūdzu, augšuplādē universitātes prakses līgumu (var būt neaizpildīts), ja vēlies praksi apvienot ar universitātē noteikto obligāto praksi

Prakses uzdevums

Lūdzu, augšuplādē prakses uzdevumu (prakses līguma pielikumu), ja praksi plāno apvienot ar universitātē noteikto obligāto praksi

CV (Curriculum Vitae)

Personas datu iesniegšana stipendijas iegūšanas gadījumā

Stipendijas iegūšanas gadījumā savus datus (personas kodu un bankas konts numuru) vēlos iesniegt :

Vēlamais prakses uzsākšanas laiks

Pieteikties stipendijai