Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

NORDEA prakses stipendijas

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Norādiet bakalaurs vai maģistrs

Kurss

Vēlamā prakses vieta

Vēlamā prakses vieta

Motivācija

Lūgums iekļauties ~ 200 vārdos

Pielikumi

CV (Curriculum Vitae)

Saglabājiet pdf formā ar nosaukumu "Vārds_Uzvārds_CV". Maksimālais augšupielādes lielums ir 3 MB

Personas datu iesniegšana stipendijas iegūšanas gadījumā

Stipendijas iegūšanas gadījumā savus datus (personas kodu un bankas konts numuru) vēlos iesniegt

Pieteikties stipendijai