Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

SIA “Visma Enterprise” prakses stipendija saskaņā ar kārtību Nr. 14-2017/RTUAF-341

Pamatinformācija par pretendentu

Mācību informācija

Motivācija

Pielikumi

CV (Curriculum Vitae)

Saglabājiet pdf formā ar nosaukumu "Vārds_Uzvārds_CV"

Personas datu iesniegšana stipendijas iegūšanas gadījumā

Stipendijas iegūšanas gadījumā savus datus (personas kodu un bankas konts numuru) vēlos iesniegt :

Pieteikties stipendijai