Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

SIA „Light Guide Optics International” stipendijas Nr. 4-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Kurss

Studiju līmenis

Pielikumi

Informācija par sasniegumiem pētnieciskajā darbā (patentiem, publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.)
Motivācijas vēstule pretendēšanai uz stipendiju
Konkursa pieteikuma darbs par vienu no dotajām tēmām (skatīt nolikumu)
Pieteikties stipendijai