Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

AS „Latvijas Gāze” stipendijas Nr. 3-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Studiju līmenis

Kurss

Pielikumi

BIF dekāna vai SGŪTI direktora parakstīts studenta raksturojums
Informācija par sasniegumiem pētnieciskajā darbā (publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.)
CV (Curriculum Vitae)
Konkursa pieteikuma darbs par vienu no dotajām tēmām (skatīt nolikumu)
Pieteikties stipendijai