Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

AS „Exigen Services Latvia” stipendijas Nr. 2-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Izglītības iestāde

Studiju līmenis

Kurss

Plānotais absolvēšanas laiks

Pielikumi

Sekmju izraksts no iepriekšējā studiju gada ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi
Motivācijas vēstule saņemt stipendiju, kurā aprakstīti nākotnes plāni IT nozarē
CV (Curriculum Vitae)
Pieteikties stipendijai