Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

SIA „ITERA Latvija” stipendijas Nr. 8-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Studiju līmenis

Kurss

Pielikumi

Sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu
Informācija par sasniegumiem pētnieciskajā darbā (publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.)
Konkursa pieteikuma darbs par vienu no dotajām tēmām (skatīt nolikumu)
Pieteikties stipendijai