Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

SIA „ITERA Latvija” stipendijas LLU studentiem Nr. 7-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Studiju līmenis

Kurss

Pielikumi

Informācija – saraksts un apliecinājumi par studenta sasniegumiem
Konkursa pieteikuma darbu brīvā formā
Citi dokumenti, kas pēc pretendenta domām varētu palīdzēt izvērtēt viņa kandidātūtu
Sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu
Pieteikties stipendijai