Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

SIA „ITERA Latvija” stipendijas LLU studentiem Nr. 7-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Studiju līmenis

Kurss

Pielikumi

Konkursa pieteikuma darbu brīvā formā
Citi dokumenti, kas pēc pretendenta domām varētu palīdzēt izvērtēt viņa kandidātūtu
Informācija – saraksts un apliecinājumi par studenta sasniegumiem pētnieciskajā darbā (patentiem, publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.)
Sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu
Pieteikties stipendijai