Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

Solomona Hillera vārdā nosauktās stipendijas Nr. 6-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Studiju līmenis

Kurss

Pielikumi

Informācija – saraksts un apliecinājumi par studenta sasniegumiem
Konkursa pieteikuma darbs
RTU MLĶF dekāna vai profilējošās katedras (institūta) vadītāja (direktora) parakstīts studenta raksturojums
CV (Curriculum Vitae)
Pieteikties stipendijai