Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

Solomona Hillera vārdā nosauktās stipendijas Nr. 6-2017/RTUAF-342

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Studiju līmenis

Kurss

Pielikumi

Konkursa pieteikuma darbs
RTU MLĶF dekāna vai profilējošās katedras (institūta) vadītāja (direktora) parakstīts studenta raksturojums
Informācija – saraksts un apliecinājumi par studenta sasniegumiem pētnieciskajā darbā (patentiem, publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.)
CV (Curriculum Vitae)
Pieteikties stipendijai