Atgriezties uz RTU Attīstības fonda aktuālajām stipendijām

Piesakies stipendijai elektroniski

Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendija saskaņā ar stipendiju konkursa kārtību Nr. 1-2017/RTUAF-343

Pamatinformācija par pretendentu

Norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtītas ziņas par konkursa rezultātiem

Mācību informācija

Studiju līmenis

Kurss

Pielikumi

Sekmju izraksts

Augšupielādējiet ieskanētu sekmju izrakstu par pēdējiem diviem mācību semestriem ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi (pēc sekmju izraksta vērsties lietvedībā)

Zinātnisko publikāciju saraksts

Augšuplādējiet zinātnisko publikāciju sarakstu

Zinātnisko pētījumu izklāsts

Augšuplādējiet īsu iepriekšējā gada zinātnisko pētījumu izklāstu un nākamā semestra pētījumu aprakstu (kopā ne vairāk kā 3 lpp.)

Atsauksmes

Augšuplādējiet Jūsu zinātniskā darba vadītāja atsauksmi, kurā norādīts Jūsu līdzšinējo pētījumu ilgums un tematika

RTU MLĶF ieteikums

Augšuplādējiet RTU MLĶF ieteikumu stipendijas saņemšanai (parakstītu un ieskanētu); nav obligāts

Pieteikties stipendijai